EN DRÖM GÅR I UPPFYLLELSE – FLYGELN ÅTERUPPBYGGS

Almare Stäkets Herrgård kommer från och med hösten 2016 att kunna erbjuda 20 övernattningsrum – varav 11 av rummen kommer att finnas i en pendang till stora huset – Flygeln.

– Att återuppbygga Flygeln, som dramatiskt brann ner till grunden 1970, är en dröm som min pappa Johan Seth haft så länge jag kan minnas. Jag har tack vare finansiering av min faster tillika gudmor Eva Björkman, fått en fantastisk möjlighet att bygga upp Flygeln igen, vilket jag är enormt glad och tacksam för, säger Caroline Sjöström.

Almare Stäkets herrgård kommer att kunna erbjuda bra boende för en grupp upp till 20 personer.
– Det är många av våra gäster som efterfrågat detta. Alla rummen kommer precis som i Stora Huset vara individuella och flera av gårdens historiska karaktärer kommer att lyftas fram genom de unika rummen. Självklart kommer vi alltid ta emot endast en grupp åt gången för maximal diskretion och effektivitet, fortsätter Caroline.

Restaureringen börjar med grunden som härrör från Johan III tid. Inredningen kommer att i likhet med Stora Huset, andas slutet av 1700- och början av 1800-tal med inslag av modernare möbler där det behövs. Följ gärna det unika bygget på Facebook eller här.

 • Branden

  1970 brann Flygeln dramatiskt ner till grunden. Min gudmor och faster Eva Björkman hann precis rädda min kusin Johanna (då 2 år), sig själv och min farbror Johan Björkmans avhandling.

 • Drömmen

  Att återuppbygga Flygeln har länge varit en dröm som min pappa Johan Seth haft så länge jag kan minnas.

 • Planering

  Planeringen har pågått sedan den dramatiska branden. Det är många arkitekter som ritat ; Dag Abelin (stadsarkitekt i kommunen på 70-talet),Karl Westin, Charlotte Pauli, Hans Keijser, Ove Hidemark, Ralph Edenheim, men pengarna har aldrig räckt för att sätta igång….

 • Genomförande

  Äntligen kan vi sätta igång med generös och aktiv hjälp av min gudmor och tillika faster Eva Björkman. Arkitekter är Charlotte Pauli och Eva Göransson från AIX arkitekter, projektledare är Trygve Åhlstad och Byggmästare Claes Mård från Husrestauratören och många lokala entreprenörer med inspiration från Lars Sjöberg .

 • Klart!

  Hösten 2016 ska de 11 nya rummen stå redo för gäster. De kommer precis som i Stora Huset vara individuellt utformade och unika med inredning från sent 1700-tal/ tidigt 1800 tal och moderna möbler där det behövs. Inredningen utformas i nära samarbete med Suzanne Heimdal och pappa Johans ständige formrådgivare Hans Keijser.