Under konstruktion...

Förslag: Undersida där man beskriver herrgården i stort, vad som finns på den (förslagsvis illustrerad karta?), vilka evenemang ni arrangerar + länk till undersidorna “Flygeln” och “Magasinet”.