Almare Stäkets historia

Historia

Dåtid

Vår historia

Almare Stäkets historia är mäktig och spänner över många århundraden.
I åtskilliga fall är dess historia också Sveriges historia.

Genom sitt strategiska läge vid inloppet i ett smalt sund i Mälaren har Stäket kommit att spela stor roll i olika skeden av Sveriges historia. Redan på tusentalet som ett Kastell som försvar åt de tidiga betydande städerna Sigtuna och Uppsala. När Stockholm tog över rollen som huvudstad på 1200-talet fick S:Eriks borg på Stäketsholmen den betydande rollen som Ärkebiskopsresidens. Ärkebiskoparna var stora maktspelare och ibland både mäktigare och rikare än Kungen. Borgen var på sin storhetstid ett imponerande byggnadsverk med vallgrav och lär ha varit ointaglig och plats för minst 300 soldater kanske betydligt fler. Här utspelades förspelet till Stockholms blodbad i början av 1500 talet. Konflikten handlade om valet av Kung och kontrahenterna var Ärkebiskopen Gustaf Trolle/den danske Kungen Kristian II(tyrann) mot Sturarna. När till danskarna kördes iväg beslutades det att borgen skulle rivas eftersom den var förknippad med så mycket ont. Borgen har aldrig blivit återuppbyggd och är idag Sveriges största medeltida borgruin.  Man fortsatte istället att bygga på en av 

lantgårdarna nuvarande Almare Stäket. Johan den III gav Welham Boy i uppdrag att anlägga ett övernattningsställe. Kronprins Gustafv(III) lär ha övernattat här när han hämtade sin brud från Tyskland så det måste ha varit ett övernattningsställe av rang. 1799 köpte Samuel af Ugglas Säteriet Almare Stäket för två tunnor guld (ett mått) och startade en omfattande ny och ombyggnad. Huvudhuset eller Stora huset som vi säger förlängdes åt söder, Säteritaket eller det brutna taket lyftes och huset fick sin klassiska empirutformning med ingång i Norra Gaveln. Samuel byggde också om eller uppförde flera av ekonomibyggnaderna och vi har en vimpel av metall med 1802 när man tror ombyggnaden var klar. Samuel var en av rikets herrar, Landshövding och blev adlad av Gustaf III.  Säteriet har genom köp kunnat bevaras i samma familj på ”spinnsidan” Så en sondotter till Samuel gifte sig Björnstjerna och Johans mamma Elisabeth Seth var född Björnstjerna.  Samuel af Ugglas lever kvar i vördat minne och bär tituleringen ”urgubben” som hedersnamn.

Nutid

Verksamheten idag

Sedan 2006 är det möjligt att boka Almare Stäket Konferens till fester, bröllop, konferenser med mera. Här kan du njuta av både utsikt, goda smakupplevelser och historia. Kontakta oss om du vill veta mer eller boka din vistelse hos oss. Välkommen!

Boka din vistelse hos oss idag!